Belastingdienst

belastingdienstThuiswerk

Thuiswerken en de belastingdienst zijn met elkaar verbonden, in die zin dat er bij de belastingdienst aangifte moet worden gedaan over de inkomsten, die door het thuiswerken zijn verdiend. Nu kunt u op verschillende manieren thuiswerken en zal de wijze waarop u thuis het werk verricht ook van invloed zijn op de wijze waarop er aangifte moet worden gedaan bij de belastingdienst. Als u bijvoorbeeld in loondienst bent bij een bedrijf, waarvoor u thuis de werkzaamheden verricht, dan is de werkgever verplicht om voor de inhouding en afdracht van de belasting en premies zorg te dragen.


Aangifte belastingdienst bij thuiswerken

Naast dat u in loondienst kunt thuiswerken zijn er ook nog een aantal andere opties, waarbij de belastingdienst op de hoogte gesteld moet worden van de inkomsten bij de aangifte inkomstenbelasting. Indien u niet bedrijfsmatige werkzaamheden thuis verricht en daarmee een leuke bijverdienste hebt, dan kunt u deze inkomsten bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven bij het punt overige inkomsten. Bent u freelancer en hebt u een eenmanszaak waarbij thuiswerken de basis vormt, dan kunt u de inkomsten uit het thuiswerken opgeven bij het punt winst uit onderneming. Thuiswerken en de belastingdienst kan dus vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. Bij thuiswerken is er echter veelal sprake van het verrichten van werkzaamheden, waar inkomsten uit overige werkzaamheden van toepassing zal zijn. Bij het aanvaarden van thuiswerken, dient u er dan ook rekening mee te houden, dat er over de inkomsten nog wel belasting moet worden berekend. Dat betekent niet automatisch dat ook daadwerkelijk belasting dient te betalen, want er zijn ook aftrekposten waarmee rekening kan worden gehouden.